Inschrijfformulier Bootcamp Spoorpark

Middels onderstaand inschrijfformulier schijf je je in bij Bootcamp Spoorpark. Na verzending van het formulier zullen wij je een bevestiging sturen van de inschrijving. Neem bij eventuele vragen contact met ons op!


Man
Vrouw
1. Opzeggen arrangement
Bovenstaande arrangementen worden na 3 maanden automatisch verlengd met 1 maand. Als u dit arrangement wilt beƫindigen, dient u minimaal 7 dagen voor het einde van de laatste periode aan te geven dat u wilt stoppen.

2. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfels over uw gezondheid wordt u dan ook dringend geadviseerd contact op te nemen met uw arts of specialist. De leiding van Bootcamp Spoorpark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of het zoekraken van eigendommen.

3. Machtiging
Bij deze machtig ik Bootcamp Spoorpark voor het bovengenoemde geldbedrag om deze per maand van mijn rekening af te schrijven gedurende het arrangement.

Ja
Nee
Bij minderjarigen handtekening van ouders of voogd. De ouder verklaart hiermee tevens dat deze overeenkomst voor zichzelf en met instemming van diens eventuele partner/ echtgeno(o)t(e) sluit.
Bootcamp Spoorpark © 2021 - powered by  BeweegR | website powered by ompria - design by French Made